Solarni sistem za toplu vodu

Solarnim grijanjem vode može se uštedijeti 70% energije potrebne za zagrijavanje vode te 30 do 40% energije za grijanje prostora, samim time smanjuje se emisija CO2 u zraku i potrošnja fosilnih goriva. Vakumski solarni kolektori imaju veću energetsku efikasnost nego pločasti solarni kolektori što zna biti jako bitno posebno u zimskim danima kada nam sustav mora biti dovoljno efikasan da bi mogao zagrijati spremnik vode.

Solarni kolektori apsorbiraju sunčevu svijetlost putem apsorbera, tim se zagrijava prijenosni fluid koji cirkulira kroz cijevi kolektora I prenosi toplinu u spremnik vode.

Spremnik vode ima dvije spirale gdje jedna spirala zagrijava vodu pomoću solarnih kolektora dok druga spirala služi za dogrijavanje konvencionalnim sistemom grijanja do zadane temperature.

Solar sistem

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode svake godine izdaju Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim se programom nastoji povećati energetska učinkovitost vašega doma, odnosno smanjenje potrošnje energije, stoga jedna kuća se može prijaviti za sufinanciranje jedne ili više mjera energetske obnove kao što je ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije – sunčanih toplinskih pretvarača (solarno grijanje vode), kotlova na biomasu (peći na pelet), dizalica topline, fotonaponskih pretvarača… Postotak poticaja kreće se od 40% do 80%, ovisno o lokaciji kuće. Više saznajte ovdje.

Naši solarni sistemi za toplu vodu