autonomni_sustavi

NEW ENERGY d.o.o daje riješenje za potrebnu električnu energiju u vašem domu ili vikendici putem solarnog sistema. Solarni sistem putem fotonaponskih modela pretvara sunčevu energiju u električnu energiju. Kako fotonaponski modeli daju istosmjerni napon, potrebno ga je regulirati na potreban napon za punjenje baterija.

Ovaj regulator napona štiti baterije od prekomjernoga punjenja i pražnjenja da bi baterije postigle svoj vijek trajanja. Baterije za pohranu električne energije iz fotonaponskih modela ne zahtijevaju nikakvo održavanje. Inverter pretvara istosmjerni napon u izmjenični napon 230V potreban za napajanje električnih aparata u domaćinstvu.

Da bi vam izdali ponudu za potrebni solarni sistem za vaš dom ili vikendicu, potrebne su slijedeće informacije:

  • Popis električnih aparata u vašem domu koji će biti napajani iz solarnog sustava
  • Snaga pojedinog električnog aparata u vašem domu
  • Vrijeme korištenja električnog aparata u vašem domu u jednom danu

Solarni sustav će biti dimenzioniran isključivo na osnovu vašega zahtijeva za električnom energijom uz optimalnu potrebnu opremu solarnog sistema i najbolju cijenu sustava za vas. Paralelno solarnom sustavu je moguće spojiti vjetro generator ukoliko je lokacija pogodna za takvu instalaciju.

Primjer izračuna potrebne električne energije sa navedenim električnim aparatima

tablica

Potrebni solarni sistem za navedenu opremu

tablica2

Naši autonomni fotonaponski sustavi