Fotonaponski sustavi priključeni na elektroenergetsku mrežu predaju proizvedenu električnu energiju preko električnog brojila u mrežu. Na osnovi željenog solarnog sistema moguće je izračunati koliko pojedini sistem može proizvesti električne energije u godini, te na osnovi otkupne cijene proizvedene električne energije može se lako ustanoviti za koliko vremenskih investicija u solarni sustav može biti vraćena.

NEW ENERGY d.o.o izrađuje idejni projekt na osnovi vašega zahtjeva za solarnim sistemom, daje prijedlog sa najpovoljnijim tehničkim objašnjenjem potrebne opreme za sistem te analizu ekonomske isplativosti solarnog sistema.